<< Scena dla eksperymentów

Wernisaże, wystawy problemowe, koncerty, performance'y, warsztaty, spektakle teatralne i aktywizacja środowiska artystycznego w Koszalinie. Do zbioru wielu działań galerii można dodać jeszcze parę rzeczowników, wyrażających specyficzny charakter tego miejsca np. kontrowersje, skandale, ale przede wszystkim konsekwencja. Galeria Scena od sześciu lat konsekwentnie realizuje swój program, nastawiony na promocje sztuki nowoczesnej w naszym mieście.

Działalność galerii zaczyna się w roku 2005. Robert Knuth obejmuje kierownictwo nad specyficzną przestrzenią jaką jest piwnica po starej kotłowni w podziemiach Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Czym jest Scena? Według Roberta Knutha „(...) Scena była dla eksperymentów, miejscem dialogu i dyskusji, wejściem do świata fascynujących poszukiwań, by swoim programem przeciwstawiała się banalizacji”. Z takim postanowieniem rozpoczęła się niełatwa walka o miejsce dla sztuki nowoczesnej w Koszalinie. Galeria wielokrotnie wzbudzała kontrowersje.

Akcja „Kocham Koszalin”, która miała na celu wypromowanie Koszalina jako atrakcyjnego i nowoczesnego miasta, wywołała ożywioną dyskusję na temat Sceny. Artyści tworzyli billboardy i pocztówki z własnym komentarzem do owego hasła. Były to także prace fotograficzne. Jedna z fotografii, zrobiona przez Roberta Knutha, wzbudziła kontrowersje. Zastępca prezydenta miasta skrytykował billboard twierdząc: „Ten billboard jest brzydki i nieestetyczny. Nie rozumiem, dlaczego negatywny obraz ma być promocją miasta.” Jakby tego było mało, Galeria Scena zaprosiła Petera Fussa, którego praca wzbudziła jeszcze więcej kontrowersji. Na bilbordzie znajdującym się przy kościele Ducha Świętego, artysta w sposób nielegalny wywiesił swój plakat, odnoszący się do antysemityzmu w Polsce. Napis na nim brzmiał: „Żydzi won z naszego katolickiego kraju”. Tu miarka się przebrała i do galerii przyszło pismo z prokuratury z nakazem złożenia wyjaśnień. Los galerii wisiał na włosku. Udało się jednak przetrwać kryzys.

W 2008 roku prowadzącym galerię został Ryszard Ziarkiewicz. Od tej pory udostępnia ona swoją przestrzeń wystawienniczą studentom Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, organizuje wystawy z udziałem koszalińskich artystów nowoczesnych oraz prowadzi działalność edukacyjną. „Oswajanie sztuki” czyli warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone są przez Marię Safyniak, Pawła Kulę, Elżbietę Stankiewicz i Jacka Sztuckiego. Spotkania mają zapoznać osoby biorące w nich udział z nowymi technikami plastycznymi i przeciwstawić się stereotypom dotyczącym sztuki nowoczesnej.

To galeria Scena umożliwiła debiut Tomaszowi Rogalińskiemu, którego prace cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kuratorów sztuki. Z galerią związana jest również Weronika Teplicka – organizatorka szeregu wystaw pt. „Zagęszczona Atmosfera”, „Arte Femina” oraz „Transformersi”. Zorganizowała warsztat dla bezdomnych, zamieszkujących w schronisku Towarzystwa Pomocy św. Alberta w Koszalinie, którego wynikiem była wystawa zaprezentowana przy okazji Dni Koszalina, pt. „Tour of Koszalin”.

W tym roku 15 maja Scena już po raz drugi przyłączyła się do ogólnopolskiej Nocy Muzeów, podczas której został zaprezentowany, nieco ironiczny, performance Weroniki Teplickiej „ Bitwa pod Grunwaldem”.

Wśród artystów współpracujących z galerią należy wymienić takie nazwiska jak: Andrzej Ciesielski, Stanisław Wolski, Wojciech Węglowski oraz zespoły Same Road i Silly Boys in the Streets.

Galeria wspiera działalność niezależnych grup teatralnych, Teatru na Bosaka czy debiutującej niedawno w Scenie grupy Tchnienie.......

autor: Robert Kuliński

1 2 >