WIDZI mi SIĘ Niecodziennik studentów INIKS-u Aktualności '.$adres.' pl '.$adres.' '.$adres.'images/logo.png 272 80 '.$adres.' WIDZI mi SIĘ '.date("r").''; switch($_GET['kanal']) { case 'aktualnosci': { $query = "SELECT * FROM pozostale ORDER BY data, id DESC LIMIT 0,8"; $result = mysql_query($query); while($r = mysql_fetch_array($result)) { $kategoria = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from kategorie where id='".$r['id_kategoria']."'")); echo' <![CDATA['.clear_xml($r['tytul']).']]> '.$adres.''.clear_xml($kategoria["link"]).'?id='.clear_xml($r['id']).' '.clear_xml(wytnij($r['tresc'],500)).']]> '.date("r", strtotime($r['data'])).' '.$adres.''.clear_xml($kategoria["link"]).'?id='.clear_xml($r['id']).' '; } break; } } echo ' '; } else { header("Location: index.php"); } ?>